Dozorce 3 - sledování počítače, monitorování PC, kontrola zaměstnanců, monitoring uživatelů, využití SW

NOVÁ VERZE SYSTÉMU - Dozorce 4 (DoZo)

Máme pro vás skvělé zprávy! Byla vydána kompletně přepracovaná nová řada monitorovacího systému Dozorce 4, která podporuje všechny aktuální verze Windows a Windows Server. Nejedná se o pouhý upgrade, nová verze byla kompletně přepracována, přináší celou řadu novinek, rozšiřuje možnosti v rámci 10ti modulů a stává se tak jedničkou na trhu sledovacích nástrojů a pokračováním úspěšné série Dozorce 3.

Nová řada systému Dozorce je k dispozici na Dozorce.comKontrola a sledování zaměstnanců, monitoring uživatelů, úspory

Zaměstnanec, který pracovní dobu promrhá je zbytečná zátěž firmy. Nejen že jeho pracovní výkonnost je minimální a výsledky nestojí za nic, ale navíc je možné, že jeho přístup, ať už cíleně nebo náhodou, ovlivňuje další zaměstnance, kteří tímto vlivem také nepracují tak, jak by měli.
Nevhodný pracovník zbytečně využívá a zneužívá výpočetní techniku k nepracovním činnostem. Nejen, že jeho požadavky na výkonnější sestavy rostou společně s množstvím nainstalovaným programů či navštívených závadných stránek, ale jsou i hrozbou pro celou firmu. Nebezpečí zavirování je u těchto zaměstnanců nesrovnatelně větší a tato infiltrace a narušení bezpečnosti je již hrozbou i pro ostatní. IT oddělení je zahlcováno zbytečně a jejich výkonnost je omezována díky nepřípustnému chování těchto zaměstnanců.
Takový zaměstnanec nejen, že nic nepřináší a jeho výplata jsou vyhozené peníze, ale navíc Vás spoustu dalších peněz stojí. Protože jsou jeho aktivity, např. i hraní her, až na některé vyjímky, dokonale utajené, musíte najít řešení, které Vám pomůže takovéto zacházení s Vaším vybavením objevit. Proto jste na těchto stránkách. Dozvíte se co zaměstnanci dělají na počítači v pracovní době a zvýšíte efektivitu a produktivitu lidských zdrojů.
K danému tématu si můžete si přečíst např. pojednání o monitorování zaměstnanců na stránkách Sagitu.

  

Detailní sledování zaměstnanců a PC, co lze sledovat?

Možnosti sledování zaměstnanců jsou neomezené. Pro personální audit lze nastavit skutečně opravdu vše a je jen na Vás, co chcete sledovat. Nabídku služeb, která obsahuje předdefinované možnosti analýzy si můžete prohlédnout v nabídce služeb, možnosti sledovaní můžete shlédnout v popisu programu a možností sledování počítače.


Co na sledování zaměstnanců zákon?

Zákoník práce myslí i na tyto možnosti sledování zaměstnanců. Nejen že je Vaše jednání legální, dokonce je to i Vaše povinnost.

Podporu otázky využívání Vašeho výpočetního vybavení k soukromým účelům řeší §316, odstavec 1:

Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniku ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu dle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

Navíc podle §302 zákoníku práce patří mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců:

Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky.

 


Nyní můžete pokračovat na nejčastější dotazy, ceník, testovací DEMO verzi nebo objednávku monitorovacího systému Dozorce.

 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Ne vždy a ne ve všech případech je provozování všech druhů monitoringu, a dalších funkcí monitorovacího systému Dozorce, v souladu se zákony. Záznam všech monitorovaných událostí lze v systému potlačit (v nastavení programu), proto vždy proveďte řádné nastavení systému tak, abyste monitorováním některých událostí nepřekročili zákon. Pokud se nejedná o monitorování počítačů zaměstnavatele zaměstnavatelem, kde tato skutečnost neplatí ve všech případech, musí být uživatel monitorovaného počítače o Vašich záměrech předem informován. Snažíme se zneužití našeho systému zabránit a žádáme Vás o nahlášení jakéhokoli podezření ze zneužití našeho systému v
Nahlášení zneužití.
Monitorovací systém Dozorce je určen výhradně k legálnímu využití, kde slouží k pomoci při správě počítačů, sledování využívání, popř. vytížení počítačů a zajištění bezpečnosti.