Dozorce 3 - sledování počítače, monitorování PC, kontrola zaměstnanců, monitoring uživatelů, využití SW

NOVÁ VERZE SYSTÉMU - Dozorce 4 (DoZo)

Máme pro vás skvělé zprávy! Byla vydána kompletně přepracovaná nová řada monitorovacího systému Dozorce 4, která podporuje všechny aktuální verze Windows a Windows Server. Nejedná se o pouhý upgrade, nová verze byla kompletně přepracována, přináší celou řadu novinek, rozšiřuje možnosti v rámci 10ti modulů a stává se tak jedničkou na trhu sledovacích nástrojů a pokračováním úspěšné série Dozorce 3.

Nová řada systému Dozorce je k dispozici na Dozorce.com* Nabídka služeb je dočasně pozastavena *

Nabídka služeb (pro větší organizace)

Pokud Vás zajímá spíše výsledek auditu, jste na těchto stránkách správně. Pokud máte zájem pouze o nákup licencí, berte následující řádky pouze informativně. Objednávka služeb není podmínkou pro nákup licencí (lze je objednat samostatně).

Nabízíme Vám rozmanité množství služeb, které se liší námahou Vaší a naší, a dále v ceně, která se od těchto specifik odvíjí.
Máme zkušenosti s realizací projektů ve velkých, ale i malých firmách, proto dokážeme poradit s výběrem té nejvhodnější služby právě pro tu Vaši firmu. Díky škálovatelnosti rozsahu služeb si vyberete projekt na míru přesně pro Vaši firmu a nezaplatíte nic navíc. Úspory, optimalizace firemních nákladů a návrat investic nejen do IT, ale i lidských zdrojů, které realizace projektu a její výsledky přinesou, se obvykle projevují do několika měsíců a dále rostou. Přímo vzrůstá i produktivita zaměstnanců.

Abychom zajistili nastavení všech parametrů služeb přesně pro Vaši firmu, vyberte si z následujících služeb monitoringu uživatelů dle Vašich možností a požadavků na výsledek analýz. Výsledkem těchto služeb bude objektivní detailní zpráva o stavu využití, společně s možnostmi a návrhem řešení

Přehled služeb, personální audit, detailní sledování zaměstnanců

DETAIL: detailní výpis všech činností na všech počítačích, sloužící k provedení analýzy Vašimi silami
BASIC: provedeme analýzu využití Vašich počítačů, zaměstnanců při práci s PC, HW a SW
STANDARD: provedeme detailní analýzu využití počítačů, používané programy, jejich četnost a období, předáme informace o dění v pracovní době i mimo ní a využití HW a SW ve Vaší firmě
PROFI: provedeme detailní analýzu všeho, co se na počítačích Vašich zaměstnanců událo. Budete vědět s kým si píší, kdo využívá počítač k nepracovním účelům a v jakém rozsahu, všechny použité programy, detailní informace o jejich využití, kde se HW využívá k soukromým činnostem a jeho výkon je pro pracovní záležitosti naddimenzovaný, vč. dalších informací, které by byly jinak nezjistitelné
CUSTOM: nastavitelné požadavky ze všech těchto kategorií, vč. možnosti určení toho, co Vás zajímá
START: provedeme instalaci monitorovacího systému ve Vaší firmě společně s prodejem licencí k jeho užívání a školením, které Vám zajistí možnost pravidelných analýz, které si budete moci vytvářet vlastními silami a v jakékoli podobě a detailnosti


Služba DETAIL

Tato služba je určena firmám, které chtějí za analýzu utratit co nejméně peněz a mají dostatek sil, které se mohou věnovat vytvoření vlastních analýz. Upozorňujeme však, že výsledky budou zkreslené vysokou zátěží zaměstnanců, provádějících analýzu a nedostatkem zkušeností s touto problematikou. Navíc nebude výsledek obsahovat návrh řešení zjištěných nedostatků

Výsledkem této služby bude zpráva obsahující následující informace:
• počty sledovaných počítačů
• detailní výpis všech činností a aktivit na všech počítačích


Služba BASIC

Tato služba stačí ke zjištění základních informací o využívání výpočetní techniky a zaměstnanosti zaměstnanců při jejím používání. Výsledek této služby Vám pomůže k odhalení nečinnosti zaměstnanců nebo nedostatečnosti využití VT

Výsledkem této služby bude zpráva obsahující následující informace:
• počty sledovaných počítačů
• top výpis počítačů a jejich uživatelů, jejichž parametry jsou naddimenzované nebo nedostačující
• top výpis počítačů a jejich uživatelů, jejichž využití je maximální nebo minimální
• top seznam nejvíce a nejméně s počítačem pracujících zaměstnanců
• top seznam používaných programů, dle četnosti
• top seznam instalovaných programů, dle četnosti
• návrh řešení zjištěných nedostatků


Služba STANDARD

Tato služba je nejvyužívanější. Podá dostatek informací k řešení všech komplikací týkajících se výpočetní techniky a nezodpovědných zaměstnanců. Výsledek této služby Vám pomůže k nalezení nedostatků, které Vaší firmu připravují o finance

Výsledkem této služby bude zpráva obsahující následující informace:
• počty sledovaných počítačů
• top výpis počítačů a jejich uživatelů, jejichž parametry jsou naddimenzované nebo nedostačující, spolu s analýzou jejich využívání k pracovním či soukromých činnostem
• top výpis počítačů a jejich uživatelů, jejichž využití je maximální nebo minimální, spolu s analýzou jejich využívání k pracovním či soukromých činnostem
• top seznam nejvíce a nejméně s počítačem pracujících pracovníků
• top seznam nejpracovitějších zaměstnanců a "flákačů" s přihlédnutí na činnosti zaměstnanců, které na počítači prováděli
• top seznam používaných programů, jejich četnost použití v pracovní době či mimo ní
• top seznam instalovaných programů, jejich četnost použití v pracovní době či mimo ní
• sledování dalšího hardware, např. využití tiskáren
• návrh řešení zjištěných nedostatků


Služba PROFI

Služba, díky které budete vědět vše o Vaší firmě a Vašich zaměstnancích a výpočetní technice. Nic Vám neunikne a své domněnky o nezodpovědných zaměstnancích si můžete ověřit a získat tak dostatek důkazů k jejich okamžitému řešení. Tato služba je peklem pro nepracovité a nezodpovědné zaměstnance. Pomůže Vám firmu očistit od amatérů a vytvořit profesionální tým, který nezná slovo "nejde" a který pracuje na hardwaru, který přesně odpovídá jejich potřebám. Vyřešíte všechny stránky problémů, které Vás připravují o finance a Vaše další výnosy budou znatelné měsíc od měsíce.

Výsledkem této služby bude zpráva obsahující následující informace:
• počty sledovaných počítačů
• výpis všech počítačů a jejich uživatelů, který bude obsahovat procentuální informaci o dostatečnosti parametrů počítače k provozu pracovních i soukromých činností
• výpis všech počítačů a jejich uživatelů, který bude obsahovat procentuální informaci o jejich využívání k pracovním i soukromým činnostem
• seznam nejvíce a nejméně s počítačem pracujících zaměstnanců
• top seznam nejpracovitějších zaměstnanců a "flákačů" s přihlédnutím na činnosti zaměstnanců, které na počítači prováděli
• seznam všech používaných programů, jejich četnost, společně s časem jejich použití
• seznam instalovaných programů, jejich četnost, společně s časem jejich instalací
• sledování dalšího hardware, např. využití tiskáren
• top seznam nepřijatelných komunikacích Vašich zaměstnanců s ostatními zaměstnanci, jinými firmami nebo osobami (v součinnosti se zákonem o listovním tajemství)
• sledování (audio i vizuální) dění na pracovišti i obrazovce (i zde respektujeme zákony)
• výpisy všech vložených disků
• nalezení možnosti úniku informací z firmy
• návrh řešení zjištěných nedostatků


Služba CUSTOM

Tato služba slouží k libovolné kombinaci požadavků ostatních služeb. Její cena je dopředu neurčitelná a možnost kombinací bodů jednotlivých služeb jsou omezené. Avšak budeme se snažit Vám vyjít maximálně vstříc. Ozvěte se nám a navrhněte pracovní schůzku, kvůli nalezení možností, které budou přesně odpovídat Vašim požadavkům


Služba START

Provedeme instalaci monitorovacího systému ve Vaší firmě, společně s prodejem licencí k jeho užívání a školením, které Vám zajistí možnost pravidelných analýz, které si budete moci vytvářet vlastními silami a v jakékoli podobě a detailnosti. Samozřejmostí je technická podpora. Tato služba se vyplatí firmám, které plánují velké četnosti kontrol svých zaměstnanců a VT a to po dlouhou dobu. Díky možnosti využívání monitorovacího systému Dozorce, můžete provádět jakoukoli analýzu, o jakékoli detailnosti. Systém bude i nadále vyvíjen a nabízet stále více možností. Pokud uvažujete o této volbě, přečtěte si popis programu a možností sledování PC.


Odhadovaná doba potřebná k provedení analýzy stavu ve Vaší firmě

Nabídky služeb se liší cenou (viz. ceník služeb), ale i dobou vypracování detailních analýz a předávací zprávy. Přestože délka analýzy vychází z počtu počítačů Vaší firmy, lze velmi hrubě počítat s následující délkou zpracování podkladů.

Odhadovaná doba potřebná k provedení analýzy stavu ve Vaší firmě:
 

Služba Odhadovaná doba na zpracování 100 PC, při stanovené době monitoringu 1 měsíc
BASIC 4 dny
STANDARD 5 dní 
PROFI 7 dní 
CUSTOM 10 dní 

 

Nahoru