Dozorce 3 - sledování počítače, monitorování PC, kontrola zaměstnanců, monitoring uživatelů, využití SW

 

Zatížení počítače (závisí na nastavení a prováděných činnostech programu): 

Zatížení počítače je minimální. Při vývoji byl kladen důraz na co nejmenší zátěž a spotřebu zdrojů operačního systému při chodu programu. Přidělená operační paměť je v pravidelných intervalech optimalizována, aby se zajistil bezproblémový chod programu a minimální nároky na systém.

Vytížení CPU:

2-20MHz, tj. 0.1-1% vytížení na 2GHz procesoru

Nároky na paměť:

3-10MB operační paměti